Unkown error type: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
error in line 61 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Unkown error type: [8192] Function mysql_numrows() is deprecated
error in line 188 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Unkown error type: [8192] Function mysql_numrows() is deprecated
error in line 188 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
FAQ Printing Services.CZ kalkulace polygrafie, kalkulační program online letáky, plakáty, vizitky, karty, brožury, ofsetový tisk, on-li
PrintingServices CZ

FAQ - často kladené otázky

  1. Proč je platnost ceny jen jeden měsíc?
  2. Jak je systém zabezpečen proti zneužití mého účtu?
  3. Počítá kalkulační program i s rotačním tiskem?
  4. Pro jaký tiskový stroj kalkulační program počítá?

1) Proč je platnost ceny jen jeden měsíc?

Cena kalkulace výrazně závisí na ceně materiálu, který se neustále mění a který průběžně aktualizujeme. V souvislosti s cenou v ČR je podstatná i změna kurzu CZK vůči €. Firma PrintingServices.CZ garantuje cenu na dobu jeden měsíc, aby umožnila především zprostředkovatelům využít kalkulované ceny pro svoji nabídku, delším obdobím bychom se vystavovali riziku ztráty plynoucí z výše uvedených vlivů.

2) Jak je systém zabezpečen proti zneužití mého účtu?

Server informace o přihlášení udržuje u sebe - nikoliv na klientské stanici, zároveň kontroluje, zda nedochází ke změně IP adresy - tedy k tzv. převzetí připojení jiným počítačem, které by umožnilo zneužít Váš účet. V případě pochybností je vždy možné dohledat I.P. adresu, ze které byla kalkulace vytvořena. Informace na serveru jsou zašifrovány (RSA metoda), takže nehrozí zjištění hesla cizí osobou.

3) Počítá kalkulační program i s rotačním tiskem?

Ne, v tuto chvíli nepočítá - ceny v oblasti rotačního tisku se stále ustalují. Naše firma je sleduje a připravuje zahrnutí rotačního tisku do programu v okamžiku, kdy bude schopna garantovat relevantnost výsledných cen.

4) Pro jaký tiskový stroj kalkulační program počítá?

Kalkulační program vybírá tiskový stroj automaticky dle tiskové zakázky, aby dosáhl minimální ceny - obsahuje parametry několika tiskových strojů, které má firma PrintingServices.CZ k dispozici.

Verze pro tisk print.