Unkown error type: [8192] mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
error in line 61 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Unkown error type: [8192] Function mysql_numrows() is deprecated
error in line 188 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Unkown error type: [8192] Function mysql_numrows() is deprecated
error in line 188 of file /var/websrv/printingservices_cz/_blade/DB_my_class.php, PHP 5.6.23-1+deprecated+dontuse+deb.sury.org~trusty+1 (Linux)
Printing Services.CZ kalkulace polygrafie, kalkulační program online letáky, plakáty, vizitky, karty, brožury, ofsetový tisk, on-li
PrintingServices CZ

Obchodní podmínky pro používání kalkulačního programu firmy Printing Services CZ s.r.o.

 1. Využívat kalkulační program je možné pouze po registraci.
 2. Registraci získá uživatel takto:
  • vyplní a odešle objednávku,
  • příjme startovní hesla a fakturu na úhradu registračního poplatku,
  • uhradí registrační poplatek,
  • po připsání úhrady registračního poplatku na účet firmy Printing Services CZ je uživatel bez prodlení o této skutečnosti informován emailem a může kalkulační program využívat.
 3. Ceny uvedené v kalkulačním programu platí za těchto podmínek:
  • data jsou dodána zhotoviteli ve formátech běžných pro osvit (CTP),
  • ex works,
  • termín dodání je technologicky nutný čas plus tři dny,
  • platnost cen je jeden měsíc.
 4. Cena za jednu kalkulaci provedenou kalkulačním programem je stanovena na 50,- Kč + DPH. Měsíční vyúčtování obdrží uživatel včetně faktury elektronicky. Splatnost faktury je jeden týden. Pokud uživatel neuhradí dlužnou částku včas, je na tuto skutečnost upozorněn, a pokud ji neuhradí ani po výzvě, bude mu přístup do kalkulačního programu znemožněn a znovu umožněn po zaplacení. Pokud uživatel nevyužije kalkulační program ani jedenkrát po dobu tří měsíců, bude uveden do režimu "spánek" a o opětovnou aktivaci je nutné zažádat. Aktivace je bezplatná. Změna cen vyhrazena.
 5. Speciální službou nad rámec kalkulačního programu jsou individuální kalkulace, tj. kalkulace, které nelze kalkulačním programem provést. Ty je možné objednat formulářem "požadavek na individuální kalkulaci". Do vyčerpání kapacit je firma Printing Services CZ, s.r.o. provádí nejpozději do 24 hodin po objednání v pracovních dnech. Cena za takovou kalkulaci je 150 Kč/započatá čtvrthodina kalkulanta, maximálně však 600 Kč. Pokud by se jednalo o zvlášť komplikovanou kalkulaci, stanoví Printing Services CZ, s.r.o. cenu individuálně. O této skutečnosti bude zákazník informován před vyhotovením kalkulace. Vyúčtování je stejné jako v bodě 4.
 6. Další speciální službou nad rámec kalkulačního programu je zhotovení zakázky. Firma Printing Services CZ, s.r.o. se zavazuje, že zakázku zhotoví za cenu uvedenou v kalkulačním programu, navýšenou o cenu dopravy. Jedná se o nový obchodní případ, který bude řešen samostatnou smlouvou.
Verze pro tisk print.